ДЕНТО МЕДИКАЛ УСЛУГИ

Искуството, професионалната работа и услуги, како и општествената одговорност преточени во заеднички проекти кои успешно се реализираат повеќе од 20 години се заштитен знак на Стоматолошкиот центар ,,Денто Медикал”. Најсовремената опрема и медицинска апаратура од најновата генерација ја издвојуваат нашата ординација од конкуренцијата. Вршиме секаков вид на стоматолошки услуги започнувајќи од детска и превентивна стоматологија, па се до најкомплицирани оралнохируршки зафати.

Дејности кои ги вршиме во нашата ординација:

Општа стоматологија

Е гранка од медицината која се занимава со нега...

Орална хирургија

Постојат повеќе видови пародонтални процедури...

Ортодонција

Твојата насмевка е поздрав кон светот.

Протетика

Коронка е реставрација која се поставува на заб...

Рентген дијагностика

Употребата на Х-зраци е неизбежна постапка...

Детска и превентивна стоматологија

Работиме со деца од најрана возраст и им пружаме безболен третман за нивно понатамошно стекнување на стоматолошките навики.
-Пломба на млечен заб
-Лекување на млечен заб
-Екстракција на млечен заб

Нега на непца и пародонтално ткиво

Нивно чистење од тврди и меки наслаги со најсовремена апаратура.
-Чистење забен камен, нега и третман на пародонтални џебови, полирање и пескарење

Безболно третирање на забен кариес

Со најсовремени и високоестетски порцелански пломби.
-Порцелански пломби

Ендодонтски третман на заби

Со висококвалитетни привремени и трајни полнења за најкраток можен период.
-Ендодонција на заби

Протетески услуги од секаков вид

Метал керамички коронки, прес керамика, циркониум (CAD – CAM) коронки, различни видови на ламинати (композитни, порцелански, emax)
-Метал керамичка коронка
-Титан и 3D коронки
-Циркониум (CAD – CAM) коронки
-Винери

Орално хируршки интервенции

Екстракција на заби, операции на импактирани и полуимпактирани заби, апикотомии, пародонтална хирургија, синус лифт, коскена аугментација.
-Екстракција на заб
-Екстракција на импактиран или полуимпактиран заб
-Парадонтална хирургија, синус лифт и коскена аугментација

Се од областа на имплантологијата

Работиме со врвни брендови на импланти, заедно со најсовремена апаратура за нивна постава.
-Дитрон дентал
-Shutz
-Ankylos

Ортодонција

Постава на секаков вид на ортодонтски фиксни апарати со загарантирана блескава насмевка.
-Bredent
-Invisalign

Плазмолифтинг

Најсовремена и најприродна метода за третирање на проблеми во и надвор од усната празнина.